Συντάκτης DVLottery.me 2020-09-23

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εκδίδουν βίζες διαφορετικότητας για νικητές λαχειοφόρων αγορών

Σπουδαίος! Η διακήρυξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που απαγορεύει στους αιτούντες την πράσινη κάρτα, τους νικητές λαχείων βίζας και άλλους νόμιμους μετανάστες να εισέλθουν στις ΗΠΑ, έχει αποκλειστεί εν μέρει από έναν ομοσπονδιακό δικαστή της Ουάσιγκτον. Η προεδρική διακήρυξη απαγόρευσε στο παρελθόν το μεγαλύτερο μέρος της μετανάστευσης στις ΗΠΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Το δικαστήριο διέταξε τη διοίκηση να επεξεργαστεί όλες τις αιτήσεις θεώρησης ποικιλομορφίας για το 2020 το συντομότερο δυνατό πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου. Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται σε πρεσβείες και προξενεία όπου το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες υγείας.
Για να είναι επιλέξιμοι για τη θεώρηση, οι αιτούντες πρέπει να λάβουν όλα τα έγγραφα που επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις επίσημες απαιτήσεις αίτησης θεώρησης, έχουν καταβάλει όλα τα τέλη αίτησης και έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ιατρική εξέταση. Οι υποψήφιοι που είχαν προηγουμένως προγραμματιστεί για συνέντευξη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το προξενείο των ΗΠΑ για περισσότερες πληροφορίες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα χρησιμοποιήσει το ακόλουθο σχέδιο προτεραιότητας για τους αιτούντες:

(*) Αιτούντες που ονομάστηκαν ενάγοντες σε δικαστικές υποθέσεις. (*) Αιτούντες που είχαν ήδη πάρει συνέντευξη και που ζητούν επανέκδοση ή για να ξεπεράσουν μια προηγούμενη άρνηση. (*) Αιτούντες που είχαν προγραμματιστεί για ραντεβού τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ή τον Μάιο και των οποίων τα ραντεβού ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19. (*) Για πρεσβείες και προξενεία που έχουν πρόσθετη ικανότητα επεξεργασίας αιτήσεων και που δεν έχουν εξαντληθεί από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες, αιτούντες των οποίων οι υποθέσεις εκκρεμούν στο Προξενικό Κέντρο του Τμήματος.
Δυστυχώς, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση όλων των θεωρήσεων DV-2020 έως την προθεσμία. Εκτός αυτού, η Προεδρική Διακήρυξη 10014, η οποία απαγορεύει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες ορισμένων μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων θεώρηση ποικιλομορφίας), παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μπορεί να παραταθεί από τον Πρόεδρο.
Τέλος πάντων, η επανέναρξη της έκδοσης βίζας (αν και σε περιορισμένες ποσότητες) και η νίκη επί του ψηφίσματος του Τραμπ κατά της μετανάστευσης είναι ήδη ένα μεγάλο βήμα υπέρ του προγράμματος Visa για την ποικιλομορφία. Το συντακτικό προσωπικό του Dvlottery.me εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι στο άμεσο μέλλον οι διαδικασίες θα επιστρέψουν στην κανονική τους πορεία.