Συντάκτης DVLottery.me 2020-01-03

Θα λάβει το DV Lottery 2022 το 2020;

Σε αυτό το πολύ σύντομο άρθρο στο blog, θα πούμε εάν η Lottery Visa Diversity 2022 θα πραγματοποιηθεί το 2020 και ποιες θα είναι οι ημερομηνίες της.

Θα γίνει η Λοταρία 2022 για τη Διαβίωση της Διαφορετικότητας το 2020;

Ναι, το DV Lottery 2022 θα πραγματοποιηθεί το 2020 ως συνήθως.

Τι είναι η Λαχειοθέτηση της Θεωρίας Διαφορετικότητας 2022;

Το DV Lottery 2022 θα κυκλοφορήσει από τις 7 Οκτωβρίου 2020 έως τις 10 Νοεμβρίου 2020. Σημειώστε ότι αυτές οι ημερομηνίες είναι προκαταρκτικές και μπορούν να αλλάξουν. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες περίπου στις 28-30 Σεπτεμβρίου του 2020.